Рішення МОН щодо дистанційного варіанту проведення засідань спеціалізованих вчених рад в умовах карантину

В умовах карантину спеціалізовані вчені ради зможуть проводити засідання з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу. За внесення відповідних змін до Порядку присудження наукових ступенів Уряд проголосував 15 липня 2020 року.

“Внаслідок вимушеного запровадження заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 проведення засідань вчених спецрад у закладах вищої освіти було тимчасово призупинено. Але ми маємо забезпечити права вчених на присудження їм наукових ступенів і зробити це у строки, встановлені законодавством. Найбільш оптимальне рішення у такій ситуації – проводити засідання в дистанційному режимі сучасними засобами відеозв’язку. Голосування залишається таємним, але відбуватиметься з використанням програмного забезпечення, яке обирає сама рада”, – пояснив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Програмне забезпечення для таємного голосування має бути автономним та забезпечувати верифікацію голосів. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні. Така форма роботи спеціалізованих вчених рад також розширить можливості для осіб з інвалідністю.

Інформація про найближчі захисти

Наступний захист відбудеться

23 жовтня 2020 року

в ауд.№9 санітарно-гігієнічного корпусу ДЗ “ДМА”

(Соборна пл., 4)

1. Максимчук Наталія Олексіївна

Ад'ювантно-базова нефропротекція та моніторинг при синдромі ендогенної інтоксикації в інтенсивній терапії гнійно-септичних ускладнень”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.30 - "Анестезіологія та інтенсивна терапія".

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента